Nordjordet

Nordjordet husene.

Nordjordet, var opprinneleg en husmannsplass  under Ekeberg gård. Solgt fra gården i 1920.
Det nederste hvite huset har fortsatt tømmeret fra den tidligere plassen i veggene (huset er ombygget i nyere tid).

I tillegg er alderen på dette tømmeret betydelig eldre enn ca. 1870 årene. Det sies at det var en meget gammel tømmerbygning som lå nede ved gamlebyen som ble demontert og satt opp på plassen Nordjordet i sin tid.

Dagne Groven Myhren bor i huset med sin familie i dag (2021).

 

Høstfarver ved Nordjordet

Ekebergveien gikk tidligere rett over sletta og ned forbi husene på Nordjordet. I nyere tid er veien her stengt og Ekebergveien ledes over på Valhallveien.