Manntall 1907

Dette er det Kommunale mandtal for Bækkelaget krets, som var Bekkelaget, Bekkelagshøgda, Ekeberg,
alle Øyene (Lindøya, Gressholmen, Hovedøya, Ormøya mm). Legg merke til de artige titler og stedsnavn.
Alle eiendommer hadde navn før man gikk over til veiadresser. Lurer du på hvor stedene var?
Send en epost og vi skal prøve å hjelpe deg.

Her er listen sortert på etternavn:

Nr Etternavn Fornavn Mellomnavn Yrke Bosted  
1 Aaberg Carl I. Kjøbmand Holt  
2 Aaberg Ragnhild   Hustru Holt  
3 Aaberg Hansen Joh. Conr. Handelsborger Aaberg  
4 Aaberg Hansen Othilie Hustru Aaberg  
5 Aas Anders   Kjøbmand Solbakken  
6 Aas Olivia   Hustru Solbakken  
7 Aas Jacob   Rentier Skovly  
8 Aas Amanda   Hustru Skovly  
9 Aas Johannes   Disponent Dagheim  
10 Aas Valborg   Hustru Dagheim  
11 Abrahamsen Enok   Kontorist Elverhøi  
12 Achim Edvard   fhv.lærer Mellembraaten  
13 Achim Elevine   Hustru Mellembraaten  
14 Andersen Anders   Gaardeier Holtet  
15 Andersen Andreas   Kvægholder Kulebund  
16 Andersen Anton   Gaardeier Jomfrubraaten  
17 Andersen Julie   Hustru Jomfrubraaten  
18 Andersen Carl Arthur Telegrafist Bækkelaget  
19 Andersen Hans   Verksarbeider Kulebund  
20 Andersen Emma   Hustru Kulebund  
21 Andersen Johan   Kjøbmand Mamre  
22 Andersen Kristiane   Hustru Mamre  
23 Andersen Johan   Farvehandler Grotten  
24 Andersen Anna Marie Hustru Grotten  
25 Andersen. Johan   Melkekjører Kulebund  
26 Andersen Kristian   Arbeider Hegholmen  
27 Andersen Ludvig   Rorskarl Blegøen  
28 Andersen Martin   Sømand Sofiero  
29 Andersen Anna   Hustru Sofiero  
30 Andersen Marie   Tjenestepige Symra  
31 Andersen Nils   Tapetserer Nyhus  
32 Andersen Oscar   Maskinist Mellembraaten  
33 Andersen Mathilde   Hustru Mellembraaten  
34 Andersen Peder   Fhv.Fragtemand Solheim  
35 Andersen Søren Henrich Bankassistent Sofielyst  
36 Andreassen Anders   Arbeider Kulebund  
37 Andreassen Karen   Hustru Kulebund  
38 Andresen Harald   Maskinarbeider Udsigten  
39 Andresen Ida   Hustru Udsigten  
40 Andresen Johan   Fisker Lindøen  
41 Andresen Annete Julie Hustru Lindøen  
42 Amundsen Inga   Tjenestepige Solheim  
43 Amundsen Jensine   Syerske Skovli  
44 Arnesen Gunnar   Gaardeier Bjerregaard  
45 Arnesen Elen   Hustru Bjerregaard  
46 Arnesen Joel   Handelsreisende Kristiansborg  
47 Arnesen Hilda   Hustru Kristiansborg  
48 Asbjørnsen Klara   Hustru Sandstuen
49 Ask Ingeborg   Lærerinde Østdahl
50 Bekstrøm Alfred   Kjørekarl Bækkelaget
51 Berg Holm   Bogbinder Mailand
52 Berg Anna   Hustru Mailand
52 Berg Peder   Disponent Borg
53 Berg Borghild   Hustru Borg
54 Berntzen August   Kontrollør Grotten
55 Berntzen Johanne Frederikke Hustru Grotten
56 Biltvedt Julie   Lærerinde Bernhus
57 Bjurstrøm Johan Petter Forh. Vognmand Holtet
58 Bjørnstad Jensine   Handlende Dalberg
59 Bjørnvald Inga   Enke Rosenborg
60 Braaten Kristine   Hustru Høgda
61 Braaten Ole Endresen Gartner Høgda
62 Breien Jakob   Grosserer Skovbakken
63 Breilid Nils   Kjøpmand Fagerheim
64 Breilid Hilda   Hustru Fagerheim
65 Bruun Ole   Kreaturholder Jomfrubraaten
66 Bruun Gina   Hustru Jomfrubraaten
67 Brøgger Waldemar   Professor Solheim
68 Brøgger Antonie   Hustru Solheim
69 Bull Frantz   Agent Framnæs
70 Bull Antonie Magdalene Hustru Framnæs
71 Burud Sigvard   Fulmektig Mamre
72 Burud Hanna   Hustru Mamre
73 Berger Oscar   Malemester Fjeldborg
74 Berger Charlotte   Hustru Fjeldborg
75 Carlsen Anders   Oppsynsmand Vinorum
76 Carlsen Oline   Hustru Vinorum
77 Carlsen Mina   Tjenestepige Skovbakken
78 Chreysti Gyda Marie Frue Rosenborg
79 Christiansen Anders   Kusk Godheim
80 Christiansen Mathilde   Hustru Godheim
81 Christiansen Anton   Smed Aasly
82 Christiansen Marie   Hustru Aasly
83 Christiansen Arnt   Pølsemager Østraat
84 Christiansen Laura Birgitte Hustru Østraat
85 Christiansen Bernt   Tømmermand Bergli
86 Christiansen Magdalena   Hustru Bergli
87 Christiansen Christian   Assistent Rosenhof
88 Christiansen Christian   Agronom Rosenhof
89 Christiansen Johan   Slagter Skovro
90 Christiansen Ludvig   Grosserer Godheim
91 Christiansen Martin   Fhv. Kirkesanger Solvang
92 Christiansen Gunhild Kristine Hustru Solvangen
93 Christiansen Ole   Hjulmaker Aasly
94 Christiansen Marie   Hustru Aasly
95 Clausen Carl   Trælasthandler Aurora
96 Clausen Borgine   Hustru Aurora
97 Clausen Georg   Formand Bækkelaget
98 Clausen Peder   Trælasthandler Ormøheim
99 Clausen Hilda   Hustru Ormøheim
100 Degnæs Syver Ludvig Skrabhandler Bernhus
101 Degnæs Mina Emilie Hustru Bernhus
102 Degelum Johannes Jensen Maler Skovli
103 Disen Petter Anton Disponent Sørli
104 Disen Karen Othilie Hustru Sørli
105 Disen Ragnhild   Frøken Sørli
106 Due Elias Kristian Dr. med. Framnæs
107 Due Elen Henriette Hustru Framnæs
108 Due Stefan   Assistent Framnæs
109 Eckell Adolf   Cand. Farm. Fagerheim
110 Eckell Ida Marie Johanne Hustru Fagerheim
111 Engebretsen Andreas   Smed Smedberg
112 Enger Elida   Syerske Enger
113 Enger Lauritz Olsen Gaardbruker Enger
114 Enger Karen Sofie Hustru Enger
115 Eriksen Didrik   Gaardsgut Holtet
116 Eriksen Edvard   Skrædder Skjønheim
117 Eriksen Marthin   Fulmektig Solbakken
118 Eriksen Rina   Hustru Solbakken
119 Falch Ytter Nils   Boghandler Ekeberg
120 Falch Ytter Linka   Hustru Ekeberg
121 Falkenberg Anders   Kontorist Løvenborg
122 Falkenberg Olivia   Hustru Løvenborg
123 Foss Magnus   Veivogter Fagerheim
124 Foss Karoline Mathilde Hustru Fagerheim
125 Fossum Adolf   Cigarfabrikant Granheim
126 Fossum Kaia   Hustru Granheim
127 Fredriksen Fredrik Oscar Fisker Sjursjøskjæret
128 Fredriksen Karen   Hustru Sjursjøskjæret
129 Freng Ellevine   Enke Sølyst
130 Frisch Jacob Herman Kjøbmand Grotten
131 Frisch Hermana   Hustru Grotten
132 Fritz Albertine   Ugift Nakholmen
133 Føyn Lars   Telegrafist Torp
134 Føyn Emilie   Hustru Torp
135 Gammelsrud Sigvart H Politibetjent Bækkelaget
136 Gammelsrud Lina   Hustru Bækkelaget
137 Gjersø Hans Nicolai Agent Skovro
138 Gjersø Selma   Hustru Skovro
139 Gjersø Jens   Handelsborger Springbank
140 Gjersø Anette   Hustru Springbank
141 Gjølstad Eline   Enke Vandingsten
142 Gjølstad Hans   Snedker Vandingsten
143 Grøndahl Anders   Agent Odden
144 Grøndahl Nils Backer Dr. med. Odden
145 Grøndahl Olaus Andreas Sanglærer Odden
146 Grønneberg Edel   Ugift Skovli
147 Grønneberg Halvor   Styrmand Skovli
148 Grønneberg Regine   Hustru Skovli
149 Grønneberg Kristian Wilhelm Reisende Grotten
150 Grønneberg Johanne   Hustru Grotten
151 Grønseth Bertha   Tjenestepige Østraat
152 Grøterud Nils   Skolebestyrer Soli
153 Gulbrandsen Johan   Bogbinder Bellevue
154 Gulbrandsen Kristine   Hustru Bellevue
155 Gulbrandsen Kristian   Baatbygger Blegøen
156 Gulbrandsen Othilie   Hustru Blegøen
157 Gulbrandsen Olai   Arbeider Hegholmen
158 Gulbrandsen Alette   Hustru Hegholmen
159 Gulbrandsen Ole   Arbeider Hegholmen
160 Gulbrandsen Marie   Hustru Hegholmen
161 Gulbrandsen Oscar   Kaptein Grotten
162 Gulbrandsen Kathrine   Hustru Grotten
163 Gundersen Jens   Brøkjører Bækkelaget
164 Gundersen Ragna   Hustru Bækkelaget
165 Gustavsen Carl   Gaarbruker Abilsø
166 Gustavsen Margrethe   Hustru Abilsø
167 Günter Otto   Telegrafist Rosenhøi
168 Günter Mathilde   Hustru Rosenhøi
169 Haavaldsen Halfdan August Handelsmand Stalheim
170 Haavaldsen Ragna Marie Hustru Stalheim
171 Hafsten Johan   Handelsmand Sølyst
172 Hafsten Dina   Hustru Sølyst
173 Hagelund Oscar   Stationsbetjent Bækkelaget
174 Halvorsen Conrad   Grosserer Løvenborg
175 Halvorsen Hans   Arbeider Ryenengen
176 Halvorsen Jenny   Hustru Ryenengen
177 Halvorsen Halfdan   Kjelesmed Mellombraaten
178 Halvorsen Marie   Hustru Mellombraaten
179 Halvorsen Hans Petter Opsynsmand Hovedøen
180 Halvorsen Anna   Hustru Hovedøen
181 Halvorsen Georg Kjær Dr. phil. Skovli
182 Hansen Anders   Arbeider Hegholmen
183 Hansen Anton   Arbeider Fredbo
184 Hansen Lovise   Hustru Fredbo
185 Hansen Anton T Disponent Glitre
186 Hansen Marthine   Hustru Glitre
187 Hansen Arthur   Vognmand Halmbraaten
188 Hansen Carl   Arbeider Halmbraaten
189 Hansen Emma   Hustru Hegholmen
190 Hansen Christian   Gaardeier Marielund
191 Hansen Anette Marie Hustru Marielund
192 Hansen Hans   Slakter Gimle
193 Hansen Mathilde   Hustru Gimle
194 Hansen Hans   Vognmand Halmbraaten
195 Hansen Hans Petter Kveghandler Sofielund
196 Hansen Sofie   Hustru Sofielund
197 Hansen Henrich   Bogholder Skovhytten
198 Hansen Emilie   Hustru Skovhytten
199 Hansen Johan   Fisker Lindøen
200 Hansen Emilie Margrethe Hustru Lindøen
201 Hansen Karen   Hustru Mariero
202 Hansen Nils   Bankassistent Fagerhøi
203 Hansen Ragnhild   Hustru Fagerhøi
204 Hansen Nils   Fhv. Statsveier Engeland
205 Hansen Julie Oline Hustru Engeland
206 Hansen Ole Petter Fhv. Vognmand Stenhammer
207 Hansen Omar   Sekretær Solbakken
208 Hansen Catharina   Hustru Solbakken
209 Hansen Petter   Arbeider Halmbraaten
210 Hansen Petter   Gaardsgut Sommerfryd
211 Hansen Sofus   Pladearbeider Ryenengen
212 Hansen Bertha   Hustru Ryenengen
213 Hartman Marie   Enkefru Østraat
214 Hegna Hans   Lærer Høgtun
215 Hegna Bertha   Hustru Høgtun
216 Heidenreich Riis Anton Martin Stationsmester Bækkelaget
217 Heidenreich Riis Normandine   Hustru Bækkelaget
218 Helliesen Nils Warendorf Bankassistent Fjellstuen
219 Helliesen Wilhelmine Therese Hustru Fjellstuen
220 Henrichsen Kristian   Stykjunker Hovedøen
221 Henrichsen Sofie   Hustru Hovedøen
222 Hesselberg Allette   Hustru Kvikne
223 Hesselberg Bertha   Lærerinde Kvikne
224 Hesselberg Wilhelm   Fhv. Sokneprest Kvikne
225 Hjortland Jacob   Fanejunker Aasly
226 Hjortland Sofie   Hustru Aasly
227 Holst Anton   Bankassistent Sølyst
228 Holt Johan   Furer Solborg
229 Holt Kristine   Hustru Solborg
230 Holter Gustav   Xylograf Arneborg
231 Holter Sofie   Hustru Arneborg
232 Hovland Ole   Telegrafarbeider Augustenborg
233 Hovland Inga   Hustru Augustenborg
234 Hvalstad Jacob   Kommisjonær Dovre
235 Hvalstad Karoline   Hustru Dovre
236 Hydle Magnus   Stenograf Kongstien
237 Hydle Ida   Hustru Kongstien
238 Iversen Bjørn   Forpakter Græsholmen
239 Iversen Iver   Fhv. Fyrvogter Hegholmen
240 Iversen Ludvig   Fyrvogter Hegholmen
241 Iversen Johanne   Hustru Hegholmen
242 Jacocsen Greger   Gaardeier Furuholt
243 Jacocsen Hans   Lærer Bernhus
244 Jacocsen Nicoline   Hustru Bernhus
245 Jacocsen Ingeborg   Husbestyrinde Bernhus
246 Johansen Arthur   Kjøpmand Bergly
247 Johansen Juliette   Hustru Bergly
248 Jahnsen Hugo   Skrabhandler Utsigten
249 Jahnsen Nanda Marie Hustru Utsigten
250 Jahnsen Nils   Landhandler Framnæs
251 Jahnsen Elise   Hustru Framnæs
252 Jensen Anna Marie Fredriksen Hustru Skovly
253 Jensen Adolf   Arbeider Hegholmen
254 Jensen Jenny Constance Hustru Hegholmen
255 Jensen Fanny Olufine Frøken Skovly
256 Jensen Harald   Kontorist Korsvold
257 Jensen Ana   Hustru Korsvold
258 Jensen Helga   Bestyrer Løvenborg
259 Jensen Asta   Hustru Løvenborg
260 Jensen Johannes   Skomager Sletten
261 Jensen Mina   Hustru Sletten
262 Jensen Ludvig   Fabrikkarbeider Hegholmen
263 Jensen Sofie   Hustru Hegholmen
264 Jesnæs Emil Olai Typograf Hellerud
265 Jesnæs Helene   Hustru Hellerud
266 Johannessen Albert   Fabrikkeier Seterhøi
267 Johannessen Ole   Grosserer Seterhøi
268 Johansen Bernard   Fisker Malmøykalven
269 Johansen Marie   Hustru Malmøykalven
270 Johansen Anna   Butikkjomfru Dalberg
271 Johansen Fredrik   Uhrmager Frydendal
272 Johansen Hilda   Hustru Frydendal
273 Johansen Jens   Slagter Fridheim
274 Johansen Sofie   Hustru Fridheim
275 Johansen Johan   Fisker Jakteskjæret
276 Johansen Klara   Hustru Jakteskjæret
277 Johansen Julius   Handelskarl Ryensøgården
278 Johansen Martha   Hustru Ryensøgården
279 Johansen Julius   Arbeider Svenskesletten
280 Johansen Karen   Hustru Svenskesletten
281 Johansen Magnus   Fisker Odden
282 Johansen Mathilde   Hustru Odden
283 Johnsen Axel   Agent Rosenhof.
284 Johnsen Anna   Hustru Rosenhof.
285 Johnsen Gudmund Olai Murer Østli
286 Johnsen Helene   Hustru Østli
287 Johnsen Johan   Lystrykker Elisenberg
288 Johnsen Karen Dorothea Hustru Elisenberg
289 Juul Sofie   Enkefru Ormøen
290 Jørgensen Anna   Lærerinde Solborg
291 Jørgensen Kaspara   Lærerinde Solborg
292 Jørgensen Svend   Tømmermand Skjønnheim
293 Jørgensen Karen   Hustru Skjønnheim
294 Kaspersen Harald   Verkstedarbeider Aasly
295 Kaspersen Martha   Hustru Aasly
296 Kaspersen Henry   Danselærer Grønli
297 Kaspersen Julie   Hustru Grønli
298 Karlsen Inga   Frøken Bergly
299 Kjeldsen Reinhardt   Hustru Stenhammer
300 Kjeldsen Anna   Hustru Stenhammer
301 Klausen Olaf Gotfred Fabrikkarbeider Hegholmen
302 Klausen Marie   Hustru Hegholmen
303 Klemetsen Kristian   Snedkermester Bækkelaget
304 Klemetsen Martine   Hustru Bækkelaget
305 Klinkenberg Johan Fritjof O. R. Sagfører Grotten
306 Klinkenberg Ester   Hustru Grotten
307 Knoph Haakon Julius Uhrmager Fram
308 Knoph Janna   Hustru Fram
309 Knutsen Bernard   Barberer Mellombraaten
310 Knutsen Thina   Hustru Mellombraaten
311 Knutsen Carl   Bogholder Kristianborg
312 Knutsen Bertha   Hustru Kristianborg
313 Knutsen Kristiane   Enkefru Sandstuen
314 Koth Agnes   Telefonistinde Fjordheim
315 Koth Betty   Enkefru Fjordheim
316 Korn Sofie   Lærerinde Furubraaten
317 Krefting Ulrik   Direktør Charlottenberg
318 Krefting Amy   Hustru Charlottenberg
319 Kristiansen Karl M. Wiliam Skrædder Jomfruhagen
320 Kristiansen Marie   Hustru Jomfruhagen
321 Kristiansen Hagbart   Laboratoriearbeider Hovedøen
322 Kristiansen Agnethe   Hustru Hovedøen
323 Kristiansen Karen   Enke Libak
324 Kristiansen Jens   Arbeider Smedstuen
325 Kristiansen Lavine   Hustru Smedstuen
326 Kristiansen Kristian   Arbeider Hellerud
327 Kristiansen Karoline   Hustru Hellerud
328 Kristoffersen Kristian   Fisker Græsholmen
329 Kristoffersen Maren   Hustru Græsholmen
330 Kristoffersen Nils   Fisker Tistelholmen
331 Kristoffersen Amalie   Hustru Tistelholmen
332 Krogh Inga   Hustru Sandstuen
333 Kverna Hilda   Hustru Dalberg
334 Kylander Kristine   Hustru Framnæs
335 Larsen Anton   Grosserer Dalheim
336 Larsen Alida   Hustru Dalheim
337 Larsen Harald   Slagter Skovro
338 Larsen Jacob Ludvig Fiskehandler Stalheim
339 Larsen Anna Wilhelmine Hustru Stalheim
340 Larsen Johan   Maskinarbeider Dalberg
341 Larsen Karl Olaus Fisker Jakteskjæret
342 Larsen Lars   Handelsbetjent Fagerli
343 Larsen Ludvig   Slakter Skovro
344 Larsen Amalie   Hustru Skovro
345 Larsen Martin   Formand Fjeldljom
346 Larsen Mathilde   Hustru Fjeldljom
347 Larsen Ole   Forpakter Hellerud
348 Larsen Marie   Hustru Hellerud
349 Larsen Oluf E. Agent Baldershage
350 Larsen Gina   Hustru Baldershage
351 Larsen Trygve   Kontorfuldmektig Skovli
352 Larsen Marie   Hustru Skovli
353 Larsen Willas   Byselger Fagerli
354 Larsen Anna   Hustru Fagerli
355 Lie Johan   Uhrmager Fjeldvangen
356 Lie Karoline   Hustru Fjeldvangen
357 Lind Oscar   Statsviter Kilden
358 Lindtho Kristian   Bygningsjef Vangen
359 Lindtho Julie   Hustru Vangen
360 Lindtho Kristian   Procurist Vangen
361 Lissey Oswin   Blomsterhandler Lilleborg
362 Lissey Ella   Hustru Lilleborg
363 Lowum Edvard   Fuldmæktig Frydendal
364 Ludvigsen Just   Arbeider Hegholmen
365 Lunde Johannes   Grosserer Solbakken
366 Lunde Peder   Grosserer Solbakken
367 Lunde Ragnvald   Grosserer Breidablikk
368 Lunde Dagny Mathilde Hustru Breidablikk
369 Lunde Sigvart   Agent Frydendal
370 Lunde Jørgine   Hustru Frydendal
371 Lundgren Johan Alfred Agent Ormøen
372 Lundgren Elisabet   Hustru Ormøen
373 Lundtvedt Torgrim   Karttegner Sjødal
374 Lundtvedt Nicoline   Hustru Sjødal
375 Lyche Hanna   Enkefru Solheim
376 Løken Halvor   Lærer Sandbu
377 Løken Petrine   Hustru Sandbu
378 Løken Thorleif   Student Sandbu
379 Løvestad Oluf L. Kgl. Fuldmektig Aasheim
380 Løvestad Wilhelmine   Hustru Aasheim
381 Løvestad Martin   Gartner Solvangen
382 Løvlie Andreas   Grosserer Sommerfryd
383 Løvlie Aagot   Hustru Sommerfryd
384 Mathisen John   Postexpeditør Solbakken
385 Mathisen Helene   Hustru Solbakken
386 Mathisen Ole H. Stuert Nyhus
387 Mathisen Marie   Hustru Nyhus
388 Mengkrogen Anton   Veivogter Østdal
389 Mengkrogen Amalie   Hustru Østdal
390 Meyer Henrik   Fabrikant Springbank
391 Meyer Elise   Hustru Springbank
392 Michelsen Fritjof   Bryggearbeider Vaarli
393 Michelsen Keisa   Hustru Vaarli
394 Morgenli Marius   Murer Hellerud
395 Morgenli Anna   Hustru Hellerud
396 Mortensen Kristian   Skomager Skjønnhaug
397 Mortensen Lina   Hustru Skjønnhaug
398 Mortensen Magnus   Disponent Symra
399 Mortensen Elise   Hustru Symra
400 Museth Bernt Gustav Bogholder Frydendal
401 Museth Signe   Hustru Frydendal
402 Myhre Johan H. Typograf Marienberg
403 Myhre Marie   Hustru Marienberg
404 Mørdre Christian   Fuldmektig Bækkelaget
405 Mørdre Anna   Hustru Bækkelaget
406 Nagel William   Grosserer Fjeldheim
407 Nagel Sara   Hustru Fjeldheim
408 Nerlien Johannes Larsen Grosserer Fagerhøy
409 Nerlien Hilda   Hustru Fagerhøy
410 Nilsen Bernhard   Skipsreder Sofieheim
411 Nilsen Sophie   Hustru Sofieheim
412 Nilsen Gustav   Gaardbruker Holtet
413 Nilsen Fanny   Hustru Holtet
414 Nilsen Hans   Maskinist Torp
415 Nilsen Walborg   Hustru Torp
416 Nilsen Ida   Husholderske Skjønnheim
417 Nilsen Jens Oscar Murer Skjønnheim
418 Nilsen Emma   Hustru Skjønnheim
419 Nilsen Kristen   Gaardbruker Korsvold
420 Nilsen Bergitte   Hustru Korsvold
421 Nilsen Kristian   Arbeider Østli
422 Nilsen Hilda   Hustru Østli
423 Nilsen Netta   Tjenestepike Odden
424 Nilsen Nils Ogidius Bogholder Solheim
425 Nilsen Josefine Amalie Hustru Solheim
426 Nordahl Johannes   Agent Skovstuen
427 Nordahl Malla   Hustru Skovhytten
428 Norderhaug Anton   Expeditør Skjønnhaug
429 Norderhaug Magda   Hustru Skjønnhaug
430 Nordstedt Christian   Fuldmektig Soli
431 Nordstedt Ole Petter Reisende Soli
432 Nyborg August Gotfred Kontorchef Granum
433 Nyborg Elise   Hustru Granum
434 Nygaard Kristian Martinsen Møller Hegholmen
435 Nygaard Marie   Hustru Hegholmen
436 Ohlsen Elen   Frøken Alfheim
437 Ohlsen Harald   Grosserer Alfheim
438 Ohlsen Elina   Hustru Alfheim
439 Ollendorf Wiggo   Advokat Fjeldvangen
440 Ollendorf Alrhild   Hustru Fjeldvangen
441 Olsen Amund   Arbeider Ryenstuen
442 Olsen Helene   Hustru Ryenstuen
443 Olsen Anton   Fabrikkmester Munkehagen
444 Olsen Mathilde   Hustru Munkehagen
445 Olsen Arne   Agronom Soli
446 Olsen Marie Bjørnstad Frøken Munkehagen
447 Olsen Carl   Stasionsbetjent Frydendal
448 Olsen Gustav Adolf Verkstedarbeider Fagertun
449 Olsen Julie   Hustru Fagertun
450 Olsen Iverine   Enkefru Granholt
451 Olsen Kristian   Gaardbruker Halmbraaten
452 Olsen Gustava   Hustru Halmbraaten
453 Olsen Kasper   Arbeider Fjellhytten
454 Olsen Josefine   Hustru Fjellhytten
455 Olsen Lars   Pensionist Kneppe
456 Olsen Helene   Hustru Kneppe
457 Olsen Olaf   Fhv. Melkekjører Aasly
458 Olsen Sofus   Typograf Fjeldvangen
459 Olsen Marie   Hustru Fjeldvangen
460 Omstedt Oscar   Agent Frydendal
461 Omstedt Nico   Hustru Frydendal
462 Onarheim Samson   Trafikkontrolør Villa d'Fleurs
463 Onarheim Astrid   Hustru Villa d'Fleurs
464 Opsahl Kristian   Vognmand Elisenberg
465 Opsahl Anna   Hustru Elisenberg
466 Ottesen Haakon   Toldoppsynsmand Jomfrubraaten
467 Ottesen Ragna   Hustru Jomfrubraaten
468 Paulsen Gustav   Handelsgartner Bergli
469 Pedersen Alfred   Handelsbetjent Ormsund
470 Pedersen Anna   Hustru Ormsund
471 Pedersen Amund   Baneformand Solberg
472 Pedersen Maren   Hustru Solberg
473 Pedersen Carl   Kontorist Arneberg
474 Pedersen Kristiane   Hustru Arneberg
475 Pedersen Gustav   Lagerarbeider Hegholmen
476 Pedersen Othilie Josefine Hustru Hegholmen
477 Pedersen Hans   Gaardbruger Sydhagen
478 Pedersen Inger   Hustru Sydhagen
479 Pedersen Ole   Hjulmager Aasly
480 Pedersen Ole   Fabrikarbeider Hegholmen
481 Pedersen Betty   Hustru Hegholmen
482 Pedersen Ole   Bødker Hegholmen
483 Pedersen Kristiane   Hustru Hegholmen
484 Pedersen Oliva   Enke Fjeldhammer
485 Pettersen Andrine   Hustru Kneppe
486 Pettersen Anton   Fisker Solbakken
487 Pettersen Marie   Hustru Solbakken
488 Pettersen Hans Petter Grosserer Solvangen
489 Pettersen Henriette   Hustru Solvangen
490 Pettersen Jens Olai Gaardbruker Simensbraaten
491 Pettersen Julie   Hustru Simensbraaten
492 Pettersen Johan   Formand Hegholmen
493 Pettersen Julie   Hustru Hegholmen
494 Pettersen Martin   Fisker Solbakken
495 Pettersen Hanna   Hustru Solbakken
496 Pløen Walter   Ingeniør Solbakken
497 Pløen Dolly   Hustru Solbakken
498 Pløen Wilhelm   Bygmester Det hvite hus
499 Pløen Julie Kristine Hustru Det hvite hus
500 Pløen Marie   Hustru Frydendal
501 Paulsen Mary   Hustru Furubraaten
502 Rasmussen Anton   Grosserer Fjordgløt
503 Rasmussen Asta   Hustru Fjordgløt
504 Rasmussen Borghild   Frøken Skovhjemmet
505 Rasmussen Edvard Julius Guldsmed Skjønhøi
506 Rasmussen Hilda Pauline Hustru Skjønhøi
507 Rasmussen Hans Emil Grosserer Skovhjemmet
508 Rasmussen Maren   Hustru Skovhjemmet
509 Rasmussen Knut Andreas Guldsmed Skjønhøi
510 Rasmussen Georgine Elisabet Hustru Skjønhøi
511 Rasmussen Ragnhild   Frøken Skovhjemmet
512 Rieber-Mohn Karl Konow Advokat Fagerli
513 Rieber-Mohn Ragnhild   Hustru Fagerli
514 Rifling Albert   Musiker Granholdt
515 Rifling Ingeborg   Hustru Granholdt
516 Riiser-Larsen Hjalmar   Fhv. Skibsfører Dalberg
517 Riiser-Larsen Emma   Hustru Dalberg
518 Ringe Nils Konstantin Gaardeier Fjeldheim
519 Ringe Maren   Hustru Fjeldheim
520 Rustad Gustav   Agent Fagerholt
521 Rustad Hilda   Hustru Fagerholt
522 Rustad Karoline Emilie Enkefru Skovli
523 Rustad Marie   Hustru Skovli
524 Rustad Sigurd   Reisende Aasheim
525 Rustad Karen   Hustru Aasheim
526 Rustad Trygve Thorleif Handelsborger Skovli
527 Rustad Marie   Hustru Skovli
528 Ruud Hans Olai Vognreparatør Mellombraaten
529 Ruud Anette   Hustru Mellombraaten
530 Ruud Othilde   Enkefru Skjønhaug
531 Røhne Johan   Furer Kongstien
532 Røhne     Hustru Kongstien
533 Rønning Anna   Tjenestepige Frydendal
534 Sandbo Sigurd   Telegrafassistent Granheim
535 Sandbo Thea Alette Hustru Granheim
536 Schee Fredrik   Grosserer Fagerhøy
537 Schee Mariane   Hustru Fagerhøy
538 Schjold Adolf   Kjøpmand Fjeldstuen
539 Schjold Dina   Hustru Fjeldstuen
540 Schjøttelvig Einar   Kontorist Annasro
541 Schjøttelvig Gustav   Kontorist Annasro
542 Schjøttelvig Jacob   Bogholder Marielund
543 Schjøttelvig Gustava   Hustru Marielund
544 Schjøttelvig Nils Gustav Kasserer Annasro
545 Schjøttelvig Julie   Hustru Annasro
546 Schøien Fritjof   Bestyrer Hegholmen
547 Schøien Hanna   Hustru Hegholmen
548 Schiøll Marius   Grosserer Fjeldborg
549 Schiøll Lovise   Hustru Fjeldborg
550 Sigholdt Jacob   Stud. Phil. Frydendal
551 Sigholdt Johan Jacob Kontorchef Frydendal
552 Sigholdt Marie Louise Hustru Frydendal
553 Sivertsen Kristian Bartol Bogholder Glimt
554 Sivertsen Henriette   Hustru Glimt
555 Sivertsen Lyder Samuel Kontorfuldmektig Fagerhøi
556 Sivertsen Ollaug Margit Hustru Fagerhøi
557 Sjøstedt Carl   Generalagent Fagerhøi
558 Sjøstedt Jane Cooper Hustru Fagerhøi
559 Skjedsmo Martin   Sergent Fagerhøi
560 Skollerud Lars Sørensen Hustru Fagerli
561 Skollerud Karoline   Hustru Fagerli
562 Sommerfeldt Am. Helland Cand. Mag. Fjeld
563 Sommerfeldt Haak. Adelst Bureauchef Fjeld
564 Sommerfeldt Anna Magdalena Hustru Fjeld
565 Sommerfeldt Wilhelm   Cand. Phil. Fjeld
566 Stabel Petter Anker Hustru Sølyst
567 Stabel Susanne   Hustru Sølyst
568 Steen Sigurd   Forpagter Ekeberg
569 Stenhammer Elias Jensen Snedker Stenhammer
570 Stenhammer Thora   Hustru Stenhammer
571 Stenhammer Johan   Landhandler Skovly
572 Stenhammer Inga Nathalie Hustru Skovly
573 Stenhammer Otto   Snedker Stenhammer
574 Stenhammer Helga   Hustru Stenhammer
575 Stenrud Knut   Agronom Karlsrud
576 Stenrud Marie   Hustru Karlsrud
577 Stenseth Johan   Lærer Skjønhaug
578 Stenseth Kari   Hustru Skjønhaug
579 Strøm Bertram   Kontorfuldmektig Bækkelaget
580 Strøm Ingeborg   Hustru Bækkelaget
581 Strømdahl Ragna   Enkefru Strømdal
582 Støttum Thorvald   Bogholder Holt
583 Støttum Elise   Hustru Holt
584 Sundby Edvard   Fisker Elisenberg
585 Sundby Anna   Hustru Elisenberg
586 Svendsen Fritjof   Fergemand Sundstuen
587 Svendsen Anna   Hustru Sundstuen
588 Svendsen Julius   Fisker Grønsund
589 Svendsen Maren   Hustru Grønsund
590 Svendsen Olaus   Fhv. Skibsfører Solheim
591 Svendsen Bertha   Hustru Solheim
592 Svendsen Paul   Agent Helteborg
593 Svendsen Bertha   Hustru Helteborg
594 Syversen Bernt   Fisker Sundby
595 Syversen Andrine   Hustru Sundby
596 Syversen Inga Mathilde Butikjomfru Skovly
597 Syversen Johan   Hustru Solbakken
598 Syversen Tale   Hustru Solbakken
599 Syversen Marius   Fisker Sundby
600 Syversen Karoline   Hustru Sundby
601 Syversen Martha   Syerske Solbakken
602 Syversen Martin   Politibetjent Bækkelaget
603 Syversen Henriette Andrea Hustru Bækkelaget
604 Syversen Otto Axel Fisker Sundby
605 Sørensen Søren   Bestyrer Sølyst
606 Sørensen Petrine   Hustru Sølyst
607 Thorendal Peder Rasmussen Grosserer Montebello
608 Thorendal Juliane   Hustru Montebello
609 Thoresen Karl   Arbeider Berg
610 Thoresen Julie   Hustru Berg
611 Tjelnæs Jens Fredrik Toldoppsynsmand Sletten
612 Tjelnæs Bertha   Hustru Sletten
613 Tomter Arne   Skomager Jomfruhagen
614 Thorbjørnsen Torger   Skipper Hegholmen
615 Thorbjørnsen Marie   Hustru Hegholmen
616 Torgersen Gunerius   Expeditør Stensrud
617 Torgersen Tilli   Hustru Stensrud
618 Torkildsen Markus   Kaptein Fjeldstuen
619 Torkildsen Otilie   Hustru Fjeldstuen
620 Treider Oswald   Materialforvalter Fredlund
621 Treider Jørgine   Hustru Fredlund
622 Torstensen Herman   Hustru Brandfjeld
623 Ulstrøm Ingvald   Fabrikant Sofiero
624 Vogt Ottar   Ingeniør Rutland
625 Vogt Gerda   Hustru Rutland
626 Wang Nils Dahl Tjener Augustenborg
627 Wang Bertha   Hustru Augustenborg
628 Wenneberg Ines   Enkefru Vangen
629 Wenneberg Petter Johan Fabrikkeier Vangen
630 Wennevold Therese   Enkefru Vangen
631 Werner Jens   Fuldmektig Kvilheim
632 Werner Inga   Hustru Kvilheim
633 Wiig Christoffer N Bestyrer Fjeldborg
634 Wiig Louise   Hustru Fjeldborg
635 Wiig Ole Johannes Handelsbetjent Fjeldborg
636 Wilhemsen Emil   Gaardsgut Frydendal
637 Wilhemsen Karoline   Hustru Frydendal
638 Wilhemsen Thorleiv Timrot Kasserer Skovli
639 Wilhemsen Magda   Hustru Skovli
640 Walborghaug Karl   Assistent Utsigten
641 Zapffe Karl Johan Assistent Dovre
642 Zapffe Wilhelmine   Hustru Dovre
643 Ørbeck Anton   Kjøpmand Soli
644 Ørbeck Inga   Hustru Soli
645 Ørenberg Anders   Bestyrer Kristianborg
646 Ørenberg Mathilde   Hustru Kristianborg
647 Østby Johannes   Handelsborger Soli
648 Østby Sofie   Hustru Soli
649 Østdahl Einar   Hustru Solhaug
650 Østdahl Karoline   Hustru Solhaug
651 Østdahl Olga   Hustru Solhaug

Her er listen sortert på stedsnavn.

Mantall 1921

Til side 1

 Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org