Mantall 1921

Nordstrand, Nedre Bækkelaget krets (inkl. øyene) det vil si fra området ved Solveien og ned skråningen, Nedre Bekkelaget og alle de bebodde øyene.

Alle i denne listen var 23 år eller mer (stemmerettsalder frem til 1945) i dag vil derfor alle være over 100 år. Personvernet skulle således ikke være noe problem.

Listen viser navn på eiendom og veien, men ikke veinummer. Alle er sortert etter etternavn, bokstaven Å er under Aa.

Del en fra bokstaven A til G

Del to fra bokstaven G til L

Del tre fra bokstaven K til Ø

Til side 1

Hele manntallet som en pdf fil

 Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

last ned som pdf