Mantall 1921 fra G til og med J

 
Nr Navn Fornavn Født Tittel Husnavn Veinavn
206 Gaarder Borghild 08.09.1888 Lærerinde Rosenborg Framveien
207 Gaarder Erik 05.06.1856 Lærer Rosenborg Framveien
208 Gaarder Marie Helene 12.12.1858 Husmor Rosenborg Framveien
209 Gaarder Leif Normann 30.04.1892 Ingeniør Rosenborg Framveien
210 Gaarder Ragnhild 30.06.1890 Lærerinde Rosenborg Framveien
211 Gammelsrud Hans 15.10.1898 Sporveiskonduktør Smestad Kongsveien
212 Gammelsrud Sigvart 22.01.1871 Politibetjent Smestad Kongsveien
213 Gammelsrud Lina 10.03.1874 Husmor Smestad Kongsveien
214 Gerner Eriksen, Emma 13.09.1875 Enkefru Fjeldborg Bækkelagsveien
215 Gjems Gudrun 18.12.1896 Tjenestepike Blegøens sykehus Blegøen
216 Gjersøe Hans N. 15.07.1858 Agent Skovro Bækkelagsveien
217 Gjersøe Maud Ada 20.10.1890 Frøken Skovro Bækkelagsveien
218 Gjester Hagb. 08.07.1867 Fabrikeier Rutli Ljabrochausseen
219 Gjester Olga 28.09.1885 Husmor Rutli Ljabrochausseen
220 Gjølberg Ole Monsen 10.06.1872 Folkeskolelærer Fram Framveien
221 Gjølberg Dagmar Kristine 26.01.1884 Husmor Fram Framveien
222 Gotzel ukjent 10.03.1889 Reisende Granli Ljabrochausseen
223 Gotzel Harriet 03.11.1893 Husmor Granli Ljabrochausseen
224 Gram Herman Høi Brodtkorb 29.09.1889 O.r.sakfører Bækkel. Landh. Bækkelagsveien
225 Gram Julie Marion 22.05.1893 Husmor Bækkel. Landh. Bækkelagsveien
226 Granberg Ole Johan 10.03.1866 Stykjunker 2den opsynsbolig Hovedøen
227 Granberg Torvald 12.10.1862 Fhv. gaardbr. 2den opsynsbolig Hovedøen
228 Grue Gunder Jensen 27.10.1861 Stykjunker 1ste opsynsbolig Hovedøen
229 Grue Mathilde Sophie 20.10.1864 Husmor 1ste opsynsbolig Hovedøen
230 Grue Solveig Ragna 05.08.1895 Hushjælp 1ste opsynsbolig Hovedøen
231 Grøndahl Anders Bacher 04.06.1879 Kjøbmand Sommerfryd Frydendalsveien
232 Grøndahl Elina Bacher 08.08.1886 Husmor Sommerfryd Frydendalsveien
233 Grøndahl Olaus Andreas 06.11.1847 Pensionist Skovli Frydendalsveien
234 Grønneberg Astri 12.01.1896 Kontordame Lilleborg Ormsundsveien
235 Grønneberg Bjarne 14.04.1894 Avdelingschef Lilleborg Ormsundsveien
236 Grønneberg Christian Wilhelm 14.12.1867 Reisende Lilleborg Ormsundsveien
237 Grønneberg Inger Johanne 12.07.1868 Husmor Lilleborg Ormsundsveien
238 Grønneberg Gunnar Motzfeldt 31.05.1898 Korresp.dent. Grotten Grottenveien
239 Grønneberg Lars Christian 23.06.1840 Fhv. skibsfører Grotten Grottenveien
240 Grønneberg Mina Maren W. 06.09.1847 Husmor Grotten Grottenveien
241 Grønseth Berit Marie 26.02.1868 Tjenestepike Østeraat Solveien
242 Gulbrandsen Aaselie Christiane 21.07.1892 Frøken ikke navn Blegøen
243 Guldbrandsen Anna C. Christine 13.09.1876 Frøken ikke navn Blegøen
244 Guldbrandsen Christian A. B. 08.07.1850 Baadbygger ikke navn Blegøen
245 Guldbrandsen Aaselie Sophie 19.06.1854 Husmor ikke navn Blegøen
246 Gulbrandsen Christian Martal H.H. 06.04.1884 Lagerch. Torp Ljabrochausseen
247 Gulbrandsen Inga Marie 02.07.1886 Husmor Torp Ljabrochausseen
248 Guldbrandsen Gustav Lorenz 05.09.1871 Arkitekt Fjeldheim Grønsundveien
249 Guldbrandsen Sigrid 13.10.1873 Husmor Fjeldheim Grønsundveien
250 Gulbrandsen Martha Alberta E. 01.07.1887 Frøken ikke navn Blegøen
251 Gulbrandsen Ole Aa. A 26.03.1890 Fisker ikke navn Blegøen
252 Gulbrandsen Sverre 08.10.1891 Maskinarbeider Augustenborg Ljabrochausseen
253 Gulbrandsen Agnes Marie 11.04.1891 Husmor Augustenborg Ljabrochausseen
254a Gulbransen Karoline A. 06.08.1869 Rengj. kone Solbakken Ljabrochausseen
254b Gundersen Anna 13.05.1865 Enkefrue Grønsund Ormsundsveien
255 Gundersen Minda 15.02.1883 Husholderske Solbakken Ormsundsveien
256 Gunnussen Anthon 26.07.1852 Maskinmester Frydendal Frydenlundsvn.
257 Gustavsen Anna Gurine 15.08.1887 Tjenestepike ikke navn Malmøkalven
258 Guttormsen Lorentz Fritz 28.10.1877 Agent Fagerli Ormsundsveien
259 Guttormsen Olivia Sofie 16.07.1884 Husmor Fagerli Ormsundsveien
260 Haagensen Harald 29.10.1889 Lagerekspeditør Rutli Ljabrochausseen
261 Haanshus Otto 14.02.1890 Kontorist Framnæs Ormsundsveien
262 Haavelsrud Nils O. 23.12.1874 Grosserer Fagerheim Ljabrochausseen
263 Haavelsrud Marie 24.03.1876 Husmor Fagerheim Ljabrochausseen
264 Hage Olaf 18.04.1859 Handelsfuldm. Frydendal Frydendalsveien
265 Hage Hansine Karen 28.02.1863 Husmor Frydendal Frydendalsveien
266 Hagen Alfred Karl J. P. 01.01.1871 Jernbanekontorist Sølyst Ljabrochausseen
267 Hagen Gyda Pauline 03.05.1883 Husmor Sølyst Ljabrochausseen
268 Hagen Dorthea Julie Antonie 17.09.1864 Lille Bækkelaget Ljabrochausseen
269 Hagen Evald Johannes Irgeus 22.01.1895 Kontorist Lille Bækkelaget Ljabrochausseen
270 Hagen Klara Wilhelmine 10.07.1878 Frøken Sølyst Ljabrochausseen
271 Hagen Ole Kristian Høglen 20.04.1871 Jernbanekont. Sølyst Ljabrochausseen
272 Hallén Harald O. 18.07.1877 Hanskefabrikant Sundby Ljabrochausseen
273 Hallén Eleonore Kristine 30.12.1879 Husmor Sundby Ljabrochausseen
274 Halvorsen Agathe 29.05.1893 Tjenestepike Fagerhøi Ljabrochausseen
275 Halvorsen Conrad 11.09.1854 Handelsborger Løvenborg Grottenveien
276a Halvorsen Frøystein 03.01.1891 Avdelingschef Stuppelshagen Ljabrochausseen
276b Halvorsen Ragnhild 13.11.1895 Husmor Stuppelshagen Ljabrochausseen
277a Halvorsen Harald Ludvig 24.08.1887 Ekspeditør Bergly Ljabrochausseen
277b Halvorsen Borghild Johanne 18.10.1888 Husmor Bergly Ljabrochausseen
278 Halvorsen Nora Helene 05.10.1895 Kontorarb. Løvenborg Grottenveien
279 Hansen Anton P. 14.03.1867 Agent Solfjeld Solveien
280 Hansen Marthine 10.08.1870 Husmor Solfjeld Solveien
281 Hansen Bjarne 11.03.1895 Kontorist Solfjeld Solveien
282 Hansen Ellen 28.08.1872 Strykerske Fjeldvangen Bækkelagsveien
283 Hansen Emilie 12.02.1867 Frøken Odden Ormsundsveien
284 Hansen Gudrun 11.03.1895 Frøken Solfjeld Solveien
285 Hansen Halftan Oscar 14.11.1891 Arbeider Jægerklubben Nakholmen
286 Hansen Lilly Martha G. 08.07.1887 Husmor Jægerklubben Nakholmen
287 Hansen Hanna 30.07.1870 Vaskepike Skovli Frydendalsveien
288 Hansen Hanna Henriette 12.04.1873 Husholderske ikke navn Hægholmen
289 Hansen Hans 02.12.1865 Fisker Augustenborg Ljabrochausseen
290 Hansen Jenny Mathea 04.05.1888 Husmor Augustenborg Ljabrochausseen
291 Hansen Hans 21.05.1869 Oljekoker ikke navn Hægholmen
292 Hansen Johanne 22.09.1897 Hushjælp Bækkel. Landh. Bækkelagsveien
293 Hansen Katharina Elisabeth 22.01.1862 Husmor Solbakken Ormsundsveien
294 Hansen Maren Johanne 01.08.1863 Tjenestepike Mamre Grottenveien
295 Hansen Marie 26.10.1892 Tjenestepike Skovli Ljabrochausseen
296 Hansen Signe Julie Katharina 05.01.1887 Kontordame Solbakken Ormsundsveien
297 Hansen Thinken Dagmar 04.09.1888 Kontordame Solbakken Ormsundsveien
298 Hansen Thorvald 17.07.1894 Sjømand Solbakken Ormsundsveien
299 Hanssen Carl Georg 11.02.1864 Handelsreisende Bækkel. Kolonialh. Bækkelagsveien
300 Hanssen Hulda Juliane 24.09.1863 Husmor Bækkel. Kolonialh. Bækkelagsveien
301 Hanssen Sigrid 17.07.1893 Frøken Bækkel. Kolonialh. Bækkelagsveien
302 Hartmann Marie Luise 04.03.1851 Rentenist Østraat Solveien
303 Hassel Peter 06.05.1877 Ingeniør Stensrud Ljabrochausseen
304 Hassel Magda 12.11.1877 Hustru Stensrud Ljabrochausseen
305 Haugen Hans Rudolf Andersen 06.01.1894 Politibetjent Smestad Kongsveien
306 Haugen Margit Kristine 06.09.1891 Husmor Smestad Kongsveien
307 Haugerud Olava 11.08.1850 Husmor Falkensten Ormsundsveien
308 Helgedal Jenny 06.07.1895 Kokkepike Fagerli Ormsundsveien
309 Helliesen Nils Warendorph 14.01.1865 Hovedkasserer Fjeldstuen Bækkelagsveien
310 Helliesen Wilhelmine Mimi Th. 14.12.1874 Husmor Fjeldstuen Bækkelagsveien
311 Henriksen Anna Kristine 12.01.1864 Husholderske Fjeldhammer Ljabrochausseen
312 Henriksen Betzy Dagmar 31.10.1877 Syerske Jomfruhagen Ljabrochausseen
313 Henriksen Georg Norman 04.08.1859 Ingeniør og bokh. Christianslund Skovveien
314 Henriksen Harriet 25.10.1855 Husmor Christianslund Skovveien
315 Henriksen Olefine 29.01.1876 Husholderske Frydendal Frydendalsveien
316 Heramb Albert Fredrik 06.04.1866 Snekker ikke navn Lindøen
317 Hesselberg Alette Beathe 02.11.1854 Sanglærerinde Kvikne Solveien
318a Hilton Richard Julius 09.06.1872 Butikchef Springbank Ø Bækkelagsveien
318b Hilton Olga Charlotte 30.05.1874 Husmor Springbank Ø Bækkelagsveien
319 Holm Axel Emil 12.07.1871 Baatbygger ikke navn Lindøen
320 Holm Elna Anette Nicoline 16.06.1895 Husmor ikke navn Hægholmen
321 Holm Otto 19.05.1856 Arkitekt Solbakken Ljabrochausseen
322 Holm Anna Josefine 04.10.1864 Husmor Solbakken Ljabrochausseen
323 Holmgren Lovisa 20.11.1865 Husmor Aasly Ljabrochausseen
324 Holt Borghild Elise 24.10.1889 Kontordame Bækkel. Landh. Bækkelagsveien
325 Holt Dagmar 20.11.1890 Departementsassistent Bækkel. Landh. Bækkelagsveien
326 Holt Emil Julius Hansen 04.01.1856 Pens. kom. serg. Bækkel. Kolonialh. Bækkelagsveien
327 Holt Julie Birgitte 04.11.1853 Husmor Bækkel. Kolonialh. Bækkelagsveien
328 Hugdahl Lowise Karoline 10.05.1875 Strykerske Fjeldvangen Bækkelagsveien
329 Hunstad Johan A. 26.09.1880 Grosserer Fagerli Malmøen
330 Hunstad Gunda Karoline 31.08.1879 Husmor Fagerli Malmøen
331 Hveem Anders Nicolai 09.08.1890 Sekretær Fjeldvangen Bækkelagsveien
332 Hveem Olga 07.10.1885 Husmor Fjeldvangen Bækkelagsveien
333 Høgslund Anders Nielsen 09.06.1833 Fhv. gaardbruker Solheim Bækkelagsveien
334 Høgslund Ole Ingvald 14.04.1873 Trafikinspektør Solheim Bækkelagsveien
335 Høiby Martha 31.03.1893 Kokkepike Alfheim Ljabrochausseen
336 Ingebretsen Gudrun 18.07.1896 Hushjælp Rosenhoff Ormsundsveien
337 Iversen Anna Sofie 20.01.1856 Haandarbeiderske ikke navn Hæghomen Fyr
338 Iversen Astrid 10.05.1885 Tandlæge Tuftheim Solveien
339 Iversen Bjørn Rudolf 19.03.1868 Slipearbeider ikke navn Græsholmen
340 Iversen Jenny Othilie 30.11.1884 Husmor ikke navn Græsholmen
341 Iversen Ludvig Iver 27.07.1847 Fyrvogter ikke navn Hægholmen Fyr
342 Iversen Lydia Oliva Teodora 26.01.1846 Forpagter ikke navn Lindøen
343 Iversen Marie Sigfrid 01.04.1893 Hushjælp ikke navn Hægholmen Fyr
344 Jacobsen Charles Eugen 17.06.1894 Bokbindersvend Vadingsten Ljabrochausseen
345 Jacobsen Bertha 17.05.1891 Husmor Vandingsten Ljabrochausseen
346 Janson Edle Ovene 03.07.1889 Husmor ikke navn Hægholmen
347 Jansson Selma 03.06.1893 Hushjælp Breidablik Solveien
348 Jensen Fanny 28.12.1880 Bokholderske Frydendal Frydendalsveien
349 Jensen Leonora Thorine 29.07.1887 Ekspeditrice Fagerheim Ljabrochausseen
350 Jensen Marie 23.11.1849 Pensionist Frydendal Frydendalsveien
351a Jensen Morten Agermann 30.09.1874 Materialforvalter Dovre Ormsundsveien
351b Jensen Kristiane 19.05.1873 Husmor Dovre Ormsundsveien
352a Jensen Ole 30.09.1860 Graastensmurer Fjeldhammer Ljabrochausseen
352b Jensen Andrine 28.10.1859 Husmor Fjeldhammer Ljabrochausseen
353 Jenssen Jens Ingebrecht 28.11.1877 Agent Karlsly Ormsundsveien
354 Jenssen Martha Alvilde 12.09.1886 Husmor Karlsly Ormsundsveien
355 Jenssen Paulus Kiplias 15.11.1879 Jernbanefuldm. Augustenborg Ljabrochausseen
356 Jenssen Othilie Henriette 30.04.1884 Husmor Augustenborg Ljabrochausseen
357 Jenssen Thorgine 01.07.1844 Husbestyrerinde Rosenborg Framveien
358 Jerndahl Joh. M. C. 11.05.1875 Grosserer Solbraa Ljabrochausseen
359 Jerndahl Sigrid 03.06.1876 Husmor Solbraa Ljabrochausseen
360 Johannessen Tarald 24.10.1866 Skibsreder Veslestua Solveien
361 Johannessen Maren 06.09.1865 Husmor Veslestua Solveien
362 Johannessen Hervig 10.11.1885 Ingeniør Rosenborg Framveien
363 Johannessen Ruth 11.09.1891 Husmor Fjeldberg Ormsundsveien
364 Johannessen Ingeborg M. 27.08.1888 Ekspeditrice Fjeldberg Ormsundsveien
365 Johannessen Jørgen Martin 04.10.1871 Kontorchef Dagheim Ormsundsveien
366 Johannessen Ragna Nilsine 19.08.1874 Husmor Dagheim Ormsundsveien
367 Johannessen Karl Bernhard 21.07.1864 Kjøbmand Rosenborg Framveien
368 Johannessen Ellen Marthine 24.08.1863 Husmor Rosenborg Framveien
369 Johannessen Nora Jørgine 23.11.1896 Kontorarbeider Rosenborg Framveien
370 Johansen Albert Jørgen 24.12.1885 Arb. v. Ekeberg Rosenhøi Solveien
371 Johansen Alma Louise 28.11.1887 Husmor Rosenhøi Solveien
372 Johansen Alfred O. 04.05.1891 Sanger ikke navn Græsholmen
373 Johansen Gudrun 15.08.1891 Husmor ikke navn Græsholmen
374 Johansen Bernh. Johan K. 18.03.1848 Fisker Fagernæs Malmøkalven
375 Johansen Marie Josefine 12.05.1858 Husmor Fagernæs Malmøkalven
376 Johansen Charlotte Amalie 23.02.1848 Frøken Fram Ljabrochausseen
377 Johansen Dagmar Hildur V. 05.07.1887 Frøken Fagernæs Malmøkalven
378 Johansen Erling H. 03.06.1893 Mægler Frydendal Frydendalsveien
379 Johansen Fredrik 08.05.1870 Uhrmager Frydendal 2 Frydendalsveien
380 Johansen Hilda 18.08.1861 Husmor Frydendal 2 Frydendalsveien
381 Johansen Fredrik jr. 08.02.1889 Ingeniør Frydendal 1 Frydendalsveien
382 Johansen Gunda 30.12.1883 Hushjælp Sjølyst Ljabrochausseen
383 Johansen Kristine Tornæs 13.09.1886 Tjenestepike Sjomi Ljabrochausseen
384 Johansen Ludvig Emil 09.02.1866 Billettrykker Bergly Ljabrochausseen
385 Johansen Anna Elise 20.07.1875 Husmor Bergly Ljabrochausseen
386 Johansen Magnus Wørrøi 19.08.1874 Fisker ikke navn Ulvøen
387 Johansen Gina Mathilde 23.01.1876 Husmor ikke navn Ulvøen
388 Johansen Mimi Bjørg 04.04.1898 Frøken ikke navn Ulvøen
389 Johansen Nils Georg 01.10.1891 Gartner Heimli Ormøen
390 Johansen Ragna 07.05.1894 Husmor Heimli Ormøen
391 Johansen Oscar Allarik 16.08.1898 Ekspeditør Rutli Ljabrochausseen
392 Johansen Sigurd Herman 26.05.1878 Restauratør Sofienlyst Ormsundsveien
393 Johansen Marie Gunvor 11.02.1881 Husmor Sofienlyst Ormsundsveien
394 Johansen Carl Emil 04.12.1877 Maskinist ikke navn Hægholmen
395 Johansen Mina Karoline 12.09.1889 Husmor ikke navn Hægholmen
396 Johnsen Hanna 06.02.1887 Ekstrapleierske Furustuen Solveien
397 Johnsen Julie 02.05.1842 Rentenist Siesta Solveien
398 Jon Edvard 27.12.1888 Dagarbeider Vandingsten Ljabrochausseen
399 Jon Ida Julina 09.11.1893 Husmor Vandingsten Ljabrochausseen
400 Jonson Elof Harry 00.08.1885 Fabrikeier Siesta Solveien
401 Jonson Helga 09.11.1885 Husmor Siesta Solveien
402 Josefsen Petra Marie 28.11.1887 Sykepl.elev ikke navn Malmøkalven
403 Juul Sophie 30.04.1841 Gaardeier Ormsund Ormsundsveien
404 Jørgensen Oktavia Svanhild 26.02.1885 Husmor Østre Fagerheim Ljabrochausseen
 Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Fortsettelse