Nytt 2018

Sist oppdatert 8.3.2019

Hjemmesidene du ser på nå:

BLF har i snart 20 år brukt hjemmesider som ble laget på vår PC og lagret der. Sidene ble så lastet opp til server ved behov. Tiden har gått og det var på tide med et nytt program som ligger på server. Vi har derfor gått over til EasyEdit. Nå kan flere i styret kople seg på kun med å ha Internett og et passord. For å få alle gamle filer og nye til å virke som de skal må alt innhold og bilder legges inn på nytt. Jeg har begynt på dette, men det tar tid.. Ca. 1300 filer og bilder legges nå inn på nytt, derfor er det en del som ikke er på plass. Forsiden, Nytt, Om BLF, Tema, Hendelser fra 1720 og manntall, Kontakt, Videoer, Historier mm er grovt ferdig. Klikkbart kart over Holtet er ferdig, men kart over Bydel Nordstrand er delvis ferdig. Og det ligger litt om klassen 1957 .- 1964 på Bekkelaget skole. 

Siste møte i BLF var 15. november på Bekkelagshuset.

Skyssgutt.

Tema var foredrag om:

Hovedveier sørover fra Christiania.

Skyss ut fra byen gjennom vårt område til Norby og Nesset i gamle dager.

Vi ser på hvor skysstasjonene var. Det er en del steder som var vertshus, gjestgiverier og hvilesteder.

Så her har vi med steder som: Prinsdal, Ljabru, Lille Stensrud, Ljan, Tyrigrava, Sandvigen og Ringnes (Hjulet) for å nevne noen.

Vi ser også på hvem som hadde lov å lage og eller skjenke brennevin.

Og hva solgte de på Halvtønna?
Historien om Tyrigava ble grundig oppsummert. I dag står et skilt på veggen til huset som inneholder 6 feil.


Om mobilnummer:


BLF har bedt sine medlemmer om å sende mobilnummer så vi kan sende SMS meldinger.Vi vil ikke informere i tide og utide.Tanken er en info med link til vår hjemmeside en stund før et møte, og en påminnelse samme dagen.

Vi snakker om totalt 4 - 8 ganger i året.Når vi sender en info med link, behøver man ikke følge link, noen telefoner har jo ikke den muligheten.

Man går da bare inn på BLFs hjemmeside eikaberg.org under nytt med sin PC.

Vår melding på mobilen er bare en påminnelse.

Vi slipper sende masse brev og hvis noen flytter så får vi ofte brev i retur og har ikke ny adresse.

Mobilnummeret er derfor enkelt å bruke til å få kontakt.

--------------


Hans-Petter Gulbrandsen har gått bort.

Hans-Petter var en av de første som engasjerte seg i det lokalhistoriske arbeidet i Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF). Med sitt alltid smittende humør og evne og vilje til å trå til når noe skule gjøres var han straks et aktivum i den nystartede foreningen. Med stor kontaktflate og ustoppelige engasjement kunne han få til det umulige når vi skulle arrangere møter eller få til praktiske løsninger i organisasjonens tidlige år. Et enestående hjertelig sinnelag og smittende humør, men samtidig en beskjeden personlighet som ikke ønsket å få rampelyset rettet mot seg. I de senere årene har sykdom lagt stadig større hindringer i veien for denne vår kjære medspiller og humørspreder.
Vi vil alltid minnes Hans Petter med dyp respekt og glede i minne. Vi sender våre varme tanker til Marit og barn og barnebarn.