BLF jubileumsside


Fra da BLF var 10 år. Her noen glimt fra aktiviteter:
Den første logo (Villa Seterhøy)

Starten på BLF var salget av boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda. Her utenfor Jacobs høsten 1997.Fra første BLF møte på Bekkelagshuset i januar 1998Nordstrands Blad var tilstede på det første møtet og tok dette bildet av styret i BLF (D. Jørgensen, A. Kubberud, H.P. Gulbrandsen og D. Jarnøy)Møte med innskanning av bilder fra medlemmer (H.P. Gulbrandsen, D. Jarnøy og Ivar Sekne)Lokalhistorisk vandring i Ekebergskråningen.Styremøte i BLF. (D. Jørgensen, D. Lundeby, A. Kubberud og D. Jarnøy).Ved Kafé Utsikten (Thalén)
Lokalhistorisk vandring fra Solveien til Sandstuen i samarbeid med SAH.
Lokalhistorisk vandring på JomfrubråtenD. Jørgensen holder foredrag.
Dugnad på Nylendet tidligere husmannsplass.
Lokalhistorisk vandring fra Nordseter gård til Holtet
Loddsalget er populært.
Loddtrekning.Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier