Sanitetsforeningens hytter

En av de små Julemerkehyttene

Punkt 82: Sanitetsforeningens hytter, de ble bygget i 2 omganger.
I året 1917 ble overskuddet fra salg av julemerker avsatt til dette formål. De ”fikk” tomt av kommunen og det ble bygget 10 sommerhytter. Disse første 10 sto ferdig i 1919. De er de minste og er rødmalte. De fikk navnet 
”Julemerkehusene” og hadde en pris på Kr. 49.553.- for 10 hytter inkl. inventar. En av disse brandt ned for noen år siden så nå er det 9 tilbake av disse.

Byggingen av de større Minnegavehyttene

Noen år senere gav Oslofolk i Amerika en minnegave til kommunen i anledning byens 300 års jubileum. Dette beløp ble brukt til 9 litt større hytter som sto ferdig i 1925. Hyttene fikk navnet "Minnegavehusene". De er malt okergule.

Minnegavehyttene i våre dager

Om Sanitetsforeningens hytter

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

.