Nordengen

På Nordenga 1926 familien Kock.

Punkt 82:
Nordengen Øvre lå i Brannfjellveien. Det var tidligere en plass under Ryen gård skilt ut fra Vestengen. Det er fortsatt et gammelt verneverdig steinhus her.

Steinhuset skimtes på venstre side.

Det har vært en kafe fra ca 1930 til 1945 i huset som er avbildet.

Steinhuset kan skimtes på venstre side av huset.

Nordengen Nedre lå lenger nord og har tilhørt Simensbråten. Skillet mellom Simensbråten og Vestengen er ved dagens Jonsokveien. På bildet ser vi uthuset på Nordengen Nedre (Fagerholt).

Steinhuset.

.