Kastellet

Sett fra Ekebergveien, i dette huset er det noe tømmer fra 1700 tallet

Det ble først kalt stedet ved 1/2 mils stenen, da det sto i veikanten ved Den Fredrikhaldske Kongevei (dagens Ekebergvei). Etter hvert fikk stedet navnet Castellet. Det var Ole Augustinussen, som var militær i artilleriet, slo seg ned her med sin kone Karie Jensdatter i 1724. 
Ole forpaktet plassen Castellet i 1740, av eieren på Nordseter gård. Han kjøpte gården Søndre Hellerud  i 1758. Ved sin død i 1761 er han en holden mann. Eiendommen Kastellet ble solgt i 1784 til morbroren til han som da eide Nordseter gård. I 1838 ble stedet landsted og boligeiendom for Jørgen Wright Cappelen. Kastellet har hele tiden ligget ved dagens Kastellveien 2. 

Kart fra 1838.

Det eldste kart hvor hus er inntegnet er fra 1838. Vi ser 3 hus rett ved veien og den inngjerdede hagen, disse er vist med blått til venstre forstørret for å vise detaljer bedre. Kastellbekken renner forbi Nordseter gård og videre sydover forbi Kastellet. Huset på venstre side av Kastellbekken er en potetkjeller med loft. Senere kommer en villa her som heter Kjelderbakken og ligger i dagens Cappelens vei 22. Bygget i 1890 årene. (Veien til venstre på kartet er forløperen til Cappelens vei)

Huset sett fra haven i syd i gamle dager (1868) da Cappelen var eier.

.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org