Solbakken

Kart over området Holtet.

Holtet gård ble det i tre deler. Senere i 1876 ble del 1 stykket opp i 4 deler. Solbakken er det markert med grått. Rødt var Granholtet, rosa Kongshøy, og grønt var der gårdsbygninger lå ca. dagens Holtveien 6. Parelius overtok dette som sitt landsted.

Solbakken med de første hus.

Punkt 63: Solbakken Gnr. 154 bnr. 6 i Pareliusveien 21 og 23, var en av de første villaer på Holtet (bygget ca 1880, foto er antakelig tatt når husene var relativt nye)

Hus på Solbakken i våre dager.

Denne del av eiendommen har grunn fra 3 gårder (Gnr 154 Holtet,

157 Nordseter og 197 Store Bekkelaget).