Bekkelaget Politistasjon

I dag er alle husene på bildet revet.

Punkt 62:
Bekkelaget Politistasjon lå her i Kongsveien 51 fra 1907 til 1963. Også kalt Smedstua da det lå en smie her fra Kongsveien ble bygget 1890.

Gammelsrud og Syversen.

Gammelsrud og Syversen var de første politikonstablene på Bekkelaget.

 

Nede ved Mosseveien / Nordstrandsveien lå Nordstrand Politistasjon og arrestlokale. Her var det Wilberg som var sjef.

Aker Politi sitt skilt.

.