Gravhauger 2

Inngjerdet område hvor hestene beiter.

Her i området er det gravhauger fra steinalder/vikingetid. I dag er det få synlige rester da haugene er flate. Området er gjerdet inn som havnehage for hester.

Byantikvaren og Friluftsetaten skal i sammarbeid sette opp skilter med innformasjon i området. Det gjelder også bortover mot ridebanen lenger nord/vest på begge sider av gangveien.

 

Området sett fra vest.

.