Midtgården Gnr. 152 bnr 77a

Midtgården huset med svalganger.

Punkt 49: Midtgården Gnr. 152 bnr 77a boligkompleks bygget av eieren på Jomfrubråten gård. Det ligger i Jomfrubråtveien 32/30. Også kalt arbeiderboligen.

Huset var i mange år brukt av kommunens boligkontor som overtok huset med 8 leiligheter fra 1916.

.

Eldreboligene

Jomfrubråtveien 32 a og b i tilknytning til 30 Midtgården ble utbygget av OBOS med  Eldreboliger som ble innflyttet i 1991.
.

Nordgården også kalt Jomfrulund.

Eieren på Jomfrubråten gård bygde også Nordgården. Det var i mange år kafe, men det ble revet ca. 1936.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org..