Ekeberg Basis A.

Hunden Asterix og steinen for noen år siden.

Punkt 44 Granittsøyle brukt av Norges Geografiske Oppmåling. Markerer en kontrollinje som går fra Levanger til Iddefjorden. Denne søylen kalles Ekeberg basis A.

 

Fra en lokalhistorisk vandring med SAH og BLF, Arne Sunde med mikrofon.

.

Jens Treider til høyre har mye av æren for at plaketten kom på plass og steinen er riktig på plass i nytt fundament.

.