Søndre hus

Punkt 45:
Søndre hus var et av de to første hus på Ulvøya og var bygget i 1880.

Det var kun 2 hus her helt frem til 1930 tallet.
Desverre brant Søndre hus ned i 1935.