Ulvøya

Punkt 41:
Ulvøya hadde gårdsnr. 195. Det lå på 1700-tallet under sogneprestembetet i Christiania. Øya ble solgt til Andreas Andreasen i 1840.
I 1935 ble den kjøpt av A/S Ulvøya. Utparsellert til villatomter.
Ulvøya har hatt broforbindelse siden 1928 (Ulvøybrua). Villabebyggelse med ca. 700 innbyggere.

Flere av veiene på Ulvøya har navn med tilknytning til fjorden, som Blåskjellveien, Fiskekroken, Hummerkloa og Måkeveien.

På sørspissen av øya ligger friluftsarealet Sydstranda med badestrand, tennisbaner m.m. På østsiden ligger Ulvøya plantefredningsområde.

.