Anne Brannfjell skulptur 


Anne Brannfjell var en kjent signekone og helbrederske som levde i siste halvdel av 1800 tallet. Hun hadde stort ry, og må ha sittet inne med atskillige kunnskaper om legeurter.
Anne var flink til å kurere skal vi tro alle de muntlige fortellingene om henne.
En rekke bøker og blader har nevnt Anne Brannfjell som en av de mest kjente og beryktede.
Hun kunne kurere mange sykdommer, velsigne og til og med spå. Det nevnes at hun ved ett tilfelle vekket opp en fra de døde. En mann hadde vært død en halvtime ble det sagt, men Anne fikk liv i han.
For å rydde opp i Anne Brannfjells ettermæle, har Bergljot Grue og Berit Bakken Øiseth samlet informasjon og holdt foredrag om Anne Brannfjell: “Signekonenes dronning”


I tillegg har Dag Jarnøy samlet inn et stort materiale og dobbeltsjekket en rekke faktaopplysninger.
Hennes virkelige navn var Anne Marie Andersdatter. Etter hvert gikk folk over til å kalle henne Anne Brannfjell på hennes eldre dager, og det er under det navnet hun huskes.
Anne ble født 19. april 1815 på Sæter under Mustad gård ved Gjøvik i Vardal prestegjeld.
Anne reiste til Christiania ca. 1841. Hun var på den tid hushjelp hos gullsmed Herman Colbjørnsen Øiseth som bodde i Akersgaten 5. Han var en profilert og høyt respektert gullsmed/juveler og leder av Gullsmedlauget. Han laget også arvefyrstekronen som er bevart sammen med Rigsregaliene i Nidaros.

1843 fødte Anne en sønn på plassen England av Ekeberg i Østre Aker.  Sønnen ble døpt Christian i Oslo Hospital Kirke. Barnets far var gullsmed og enkemann Herman C. Øiseth.
Hvorfor Christian ble født på Ekeberg vet vi ikke. På denne tiden hadde Anne ingen tilknytning til plassene ved Ekeberg ifølge folketellingene. Og ut i fra de opplysninger vi har bodde hun i Oslo, dvs dagens Gamlebyen.

I 1845 fikk Anne Brannfjell en sønn Anders Oluf. Barnets far var også denne gang Herman Øiseth, men denne gangen erkjente han farskapet.
På Ekebergsletta ved foten av Brannfjell lå det flere husmannsplasser. En av disse var Ekeberglien. Her bodde Christen Evensen sammen med sine foreldre.
Anne fikk et særdeles godt forhold til Christen Evensen på Ekeberglien, og i 1849 giftet hun seg inn på husmannsplassen Ekeberglien.
Det var nok på denne tiden hun begynner for fullt med sin signe og helbredervirksomhet. Anne fikk sitt tredje barn Carl i 1850 med ektemannen Christen Evensen. Barnet døde før konfirmasjonsalder. Annes sønn Anders Oluf Øiseth døde 1851. Han ble bare seks år gammel. Barnedødligheten var på den tiden stor. Kort tid etterpå i 1852 fikk Anne sitt fjerde barn. Det var Anne Karen. (Hun ble gift med Jacob Kristiansen og bodde mange år på Brannfjell husmannsplass). Og Annes femte og siste barn Birthe Marie ble født 1855.

Anne Brannfjell drev en omfattende virksomhet på Ekeberg før hun flyttet ned Ekebergskråningen til Ryenbergveien 5 i 1874. Ekeberglien husmannsplass ble antakelig revet kort tid etterpå.
Annes sønn Christian Olsen Øiseth åpnet kolonial i 1891 i Gravergaten 25 (Konows gate),
Anne pleide vise frem et brev med syv segl som hun sa var fra Kongen selv, og som inneholdt tillatelse til å” doktorere”, men bare som barnelege, la hun til. Vi har ikke funnet noen dokumentasjon på dette utsagnet.
 
På Folkemuseet i Oslo finnes det en resept som skal være utarbeidet av Anne Brannfjell. Det nevnes her en smørelse mot gikt.
Anne var spesielt flink til å behandle” Engelsk syke,” eller det som kalles rakitt. Det er en mangelsykdom knyttet til vitamin D. Hun kalte det” jordsvekk” og gav urter og ba folk holde seg ute i frisk luft. Vi vet i dag at solen hjelper ved at det produseres vitamin D i huden, og i noen matvarer kan man få i seg dette vitaminet. På den tiden hun virket var legene lite flinke med å stille diagnosen for denne sykdommen.


Anne døde 90 år gammel 1905 i Konows gate nr. 23. Hvor stor eller beryktet var Anne Brannfjell? Det er skrevet en del om henne i flere bøker og hefter. Hun var som hovedperson i en roman. Hun ble gjengitt over 2 sider i avisen Verdens Gang i 1891.
Og på redaksjonell plass i blant annet Aftenposten og Asker og Bærum budstikke omtales hennes død i 1905.


Hun fikk tilnavnet Anne Brannfjell fordi hun bodde mange år på husmannsplassen Ekeberglien ved Brannfjell. Ekeberglien var en av mange husmannsplasser under Ekeberg hovedgård. Det var også en husmannsplass som het Brannfjell. Her bodde aldri Anne, men derimot hennes ene datter.
Man har i våre dager lett i området ved Ekeberglien for å se om det var noen sjeldne planter, men uten resultat. Det var gått for lang tid og mye har skjedd i området. Så her er det ikke funnet noe spesielt.
Det vil alltid hvile et mystikkens skjær over hennes liv og virke.

En dame som ikke var i slekt, kalte seg Anne Brannfjells etterfølger. Dette sto på et skilt i porten i Gamlebyen. Det var sannsynligvis Hilda Syvertsen.

Barna til Anne Brannfjell:
Christian født 7.12.1843         (far Herman Øiseth)
Anders Oluf født 18.7.1845    (far Herman Øiseth)
Carl født 28.11.1849              (far Christen Evensen)
Karen Mathea født 23.2.1852 (far Christen Evensen)
Birthe Marie født 10.1.1855   (far Christen Evensen)

Barnebarna til Anne Brannfjell:
Christians barn:         Anna Elida, Carl, Oscar, Hilmar, Sigurd og Helga
Anders Olufs barn:    (Anders Oluf døde i 1851, kun 6 år gammel)
Carls barn:                 (Carl døde i ung alder før fylte 15 år)
Karen Matheas barn: Emma Amalie, Anna Marie, Kristian, Kristen, Hjalmar, Ludvig
Birthe Maries barn:   Karl

I folketellingen for 1900 finner vi husmann Jacob Kristiansen, født i 1853 i Spydeberg. Han hadde bodd på Nylendet i 1875.
Jacob ble gift med Karen Mathea Kristensdatter, født 1852, død 1923. Hun var datter av Anna Brannfjell som bodde på Ekeberglien. Karen og Jacob Kristiansen bodde på Brannfjell husmannsplass og fikk seks barn: Emma (gift Kullebund), Anna-Marie, Kristian, Kristen, Hjalmar og Ludvig (gift med Martha Lie og fikk 2 sønner).


BLF foreslo i sin tid at en liten veistump på lille Ekeberg kunne oppkalles etter Anne.  Skilt med Anne Brannfjells vei er nå på plass. Det er en tverrvei omtrent ved Brannfjellveien nr. 30 og over mot Enoks vei.

Dag Jarnøy fikk i 2012 prisen Ekebergtrollet av Ekeberg Lions. På bakgrunn av dette tok han initiativ til at det ble igangsatt en konkurranse med det formål å få laget en statue av Anne Brannfjell. Han henvendte seg til C. Ludens Ringnes Stiftelse, som også står bak Ekebergparken, med forespørsel om finansiering. Det ble imøtekommet. Det ble deretter i samarbeid med Kulturetaten og Norsk Billedhuggerforening innbudt til en lukket konkurranse om en skulptur av Anne Brannfjell.Vinnerutkastet til Kristin Kokkin hadde tittelen: Urtesamlersken. Og nå står skulpturen her i dag utenfor Ekeberg skoles flerbrukshall. 

 Tilbake til side 1