Anton kanonbatterier

Radaren med låven på Smedstua i bakgrunn

Punkt 400: Luftvern 1940 - 1945. Det var mange bunkere i området under siste krig. Det var 18 luftvernbatterier med 88 mm luftvernkanoner. faktisk tisk var 1/3 av alt luftvernskyts for Oslo på Ekebergsletta. Anlegget het Grossbatteri Anton og lå rett sør for dagens husrekke i Stamhusveien. Etter krigen brukte Heimvernet bunkere til øvelser. De ville også sprenge dem som øvelse, men fikk ikke lov da bolighus var for nærme.

Tyske 88 mm antiluftskyts på Ekebergsletta og en mengde bunkerser i området

.

Kart over området 1945

.