Bilde som viser bygninger, jernbanen og undergangen for biler. Her ligger næringsvirksomheten på rekke.

Bekkelaget ved Mosseveien


3 på kart. Butikksenteret på Bekkelaget.

BLF arbeider med et foredrag om butikkene på Bekkelaget ved Mosseveien. Bilder og tekst vil senere bli oppdatert på denne siden senere.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org