Kongshavn

Foto fra Kongshavn når dampbåten lå der.

Punkt 29: Kongshavn.
Stedet har i sin tid tilhørt Jomfrubråten gård og vært et av Osloområdets eldste vertshus. Det gikk båt hit fra Kristiania og det var en revyscene hvor mange kjente skuespillere, sangere og musikanter har opptrådt. 

Hovedhuset på Kongshavn og de mindre i rekke bortover til venstre. Foto DJ 2004.

Når toget kom forbi måtte man ta en pause i revyforestillingen.
Siste revy var rett etter krigen.

Husene som lå langs toglinjen ved kongshavn.

Alle husene ble revet i 2013 selv om noen var fra slutten av 1700 tallet.
Nå er det kun en stor rundkjøring på Mosseveien med avkjøring ned til havnen
.