Radiostasjonen på Ekebergsletta

Smedstua og bak Radiostasjonen.

Under krigen 1940 - 45 bygget tyskerne en radiostasjon på Ekebergsletta. Den tilhørte Marinen og var en peilestasjon.

Fra 1945 overtok norske militære stasjonen. Vi ser den til høyre på bildet med 3 radiomaster (bakenfor låven på Smedstua som sto her til 1970 årene)

Til venstre i bildet lå to gamle tyskerbrakker som i mange år ble brukt som garderober for fotballspillere. De er for lengst revet.

Foto: Geirr Oppi

Radiostasjonen ble brukt av den Tyske Marinen under krigen.
Norske myndigheter brukte den også for den Norske Marinen etter krigen.