Sandkroken

Sandkroken ved Ulvøybrua.

Punkt 28:
Sandkroken lå i Mosseveien 171 og var en liten fiskerplass

Sandkroken i 1936 på nedsiden av dagens Mossevei og på nordsiden av Ulvøybrua.

 

.