Bilde fra ca. 1900 hvor båten legger til ved Malmøykalven Bad. 
Malmøykalven sett fra Malmøya med Skinnerbukta i forgrunnen.

Malmøykalven

277 Malmøykalven, Gnr.196 bnr.3. 98 mål stor øy uten landfast forbindelse. Fra 1855 feriested for flere private eiere. Offentlig bad fra ca. 1898 til 1910. Kjøpt av Kristiania kommune i 1915. Fra 1916 disponert som feriested, først for tuberkelosetruede barn, senere for sykepleiere og som feriekoloni. Rehabilitering av de gamle bygningene ble startet for en del år siden.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org