Brua som ga fast veiforbindelse fra 1965.

Malmøya

276 Malmøya, Gnr. 196. Store deler er fredet som naturvernområde i h h t. Naturminneloven. Ved broen og noen steder i området er oppsatt kart og informasjon. Publikum anmodes om å vise respekt for verdifulle geologiske forekomster, vegetasjon, flora og dyreliv.


En link til en annen hjemmeside om MalmøyaCopyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org