Solvik en vårdag 2004.
Plan over campingplassen.

Solvik

 

275 Solvik, Gnr.196 bnr.102. Fra 1930-årene feriested for Oslo Arbeidslederforening.

 Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org