Villa Skovli

Dette bildet er tatt på Skovli julaften i 1907, det var med andre ord snøfattige vintre før også.

Punkt 211: Skovli var eiendommen som lå der Skomaker Fix og Bora Frisør lå i våre dager. 
Det vil si at eiendommen strakte seg fra Solveien og opp hit hvor Slettenveien er grensen mellom Holtet gård og Bekkelaget (Store Bekkelaget).
Huset er opp gjennom årene påbygget og ombygget flere ganger og har et helt annet utseende.

Det hvite huset er Skovli.

Skovli har vært navn på forskjellige mange eiendommer under Store Bekkelaget fra fjorden og opp hit.