Aker Elektrisitetsverk

Dette er faktisk et av de meget få steder hvor navnet Aker fortsatt står på veggen.

Punkt 207:
Aker Elektrisitetsverk er en tranformatorstasjon. Spenningen inn 63 000 volt og ut til små transformatorer i distriktet ned til 11 000 volt. Derfra 230 volt ut til husstander.  Ved bygging av Kastellet skole ble kablene lagt i bakken på det nederste stykket nærmest transformatoren.

Dag  Jarnøy på omvisning i tranformatorstasjonen.

.

3 fas spenning i trafostasonen

.