Berthe Karine f.1820

Hans Hansen f.1818

Huset på Bråten slik det ser ut i dag sett fra Ekebergveien.

Sydbråten / Skomakerstuen

Dette var en plass under Gresseter eller Vestre Seter. Adresse for hvor husene lå er Ekebergveien nr. 197 (se foto).

Lars Christoffersen satte opp hus her i 1848. En skomaker bor her i noen år før Berthe Karine og mannen Hans Hansen bosetter seg her. Hennes mor Marthe Marie Halvorsdatter var gift med Lars Gregersen og eide halve Vestre Seter Gr. nr. 182 br 1 i Aker.

Hans Hansen kom fra plassen Sarpeløkken ved Rygge i Østfold. En av deres barn ble boende på Lilleheim, som ligger der Linbackveien kommer ut i Ekebergveien (lite hvitt hus som ligger her ennå ved Bråten trikkeholdeplass). Det var sønnen Otto Hansen som livnærte seg som fisker og senere som murer. 
Berthe Karine Larsdatter ble i sitt første ekteskap gift med Rummi. I sitt andre ekteskap i 1849 ble hun gift med Hans Hansen, hun var da enke.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org