Vanningssten

Her viser pilen huset på Vanningssten rett nord for Kneppe/Lille Bekkelaget.

Punkt 2: Vanningsten var en eiendom under Jomfrubråten gård. Bekkelagsbekken rant ned skråningen og delte seg i to.

Det nordre løpet av bekken kom ned her hvor det ble satt opp et vanningstrau av stein når Mosseveien ble anlagt.

Det er grunnen til navnet på stedet.

Her ble det i mange år drevet sjenking til veifarende.

Mosseveien (Ljabruchausseen) forbi Vanningsten. 

Det var sjenking og servering på Vanningssten frem til 1900. Fra da ble det kun et bolighus for familien Gjølstad.
Huset ble overtatt av Oslo Kommune som rev det da de ville gi folk lettere adgang til Byskogen ovenfor. Husene på stedet ble revet i 1961.

Slik det er i dag med kun rester av grunnmurer fra Vanningssten.

.