Trikkebro

Trikkebroen som var beregnet for biltrafikk under.

Punkt 190: Trikkebroen ved Jomfrubråten stasjon ble bygget for en fremtidig veiforbindelse mellom Kongsveien

og Ryen/Abilsø via Erlandstuveien/Sandstuveien. Veien er aldri blitt bygget så denne broen var helt bortkastet.

Så sent som i 1954 ble veien under trikkebroen godkjent av byplanrådet.

Den skulle gå i 16 meters bredde gjennom Holtet Haveby.

Planen ble utsatt av formannskapet da man anså at behovet for vei var overvurdert.

2007 er det fyllt igjen og murt opp og broen er borte.

Ekebergbanen fikk pålegg om å bygge denne broen da de anla Simensbråtlinjen som ble åpnet i 1931.

Trikketrasseen ble da flyttet fra Kongsveien og opp der den går i dag over brua..

2013 ble det bygget en trafostasjon og likeretter for trikken.

.