Utsikten under Jomfrubråten

Huset rett før riving, et av de nye husene skimtes bak.

Punkt 188:
Utsikten var en villaeiendom i Jomfrubråtveien. Den var en av de første boligene i området.

Det er revet og det er ingen rester igjen etter huset.