Skålgroper 1

Dette er vestover fra EKT Ridehus ned mot norsiden av dammen.

Punkt 187:
Det finnes mange steder på Ekebergområdet som har skålgroper.

Disse er verneverdige og Byantikvaren har nå satt opp skilt som markerer disse.