Jomfruhagen

Huset lå tett inntil Mosseveien.

Punkt 183:
Jomfruhagen var en eiendom under Jomfrubråten gård.

Gården Jomfrubråten eide skråningen og området langs sjøen fra Bekkelaget og til Kongshavn nedenfor Sjømannskolen.

Overskrift 4

Dette er fra Mosseveien ved Kollen, som nå er sprengt bort.

Huset til venstre er eiendommen Jomfruhagen gårdsnr. 152 bruksnr. 3.

Litt lenger syd lå Vanningsten (se punkt 2), og den tidligere Jernbanestasjon (se punkt 1).

Jomfruhagen er revet i forbindelse med utvidelse av Mosseveien.