Renseanlegget

Frydendal fra sjøsiden med et fint murhus .

Punkt 182:
Bekkelaget renseanlegg for kloakk er nå revet, og et nytt er bygget inne i fjellet. Her lå i sin tid en eiendom kalt Frydendal.

Renseanlegget i forgrunnen med sine kummer og 2 runde tanker.

.

I dag er alt dette kun et kaiområde med lager. Hele renseanlegget er sprengt inn i fjellet.

.