Frankrig (England under Ekeberg)

Kart fra 1861

Punkt 181: Det har ligget 2 plasser med samme navn tett intil hverandre. Den ene England under Ekeberg hovedgård, fikk etter hvert navnet Frankrig for å skille den fra den andre. England under Munkebråten Nordre (eller i nyere tid Lille Ekeberg) ligger fortsatt her, se 113. Navnet England kommer av ordet eng og har ikke noe med landet å gjøre.

Her ser vi begge plassene England. Legg merke til at huset på England 134/3 da var to bygninger,

Kart fra 1861 som viser bygningene i området. Frankrig ble revet ca. 1880 årene og det er ingen synlige tegn etter plassen. Veiene går litt annerledes i dag, men Brannfjellveien er relativt tydelig fra venstre hjørnet.

Her lå Frankrig på et foto fra 2019.

.