Ekebergbanen

Holtet med en av Gøteborgtrikkene.

Punkt 166:
Ekebegbanen startet opp som et privat selskap i 1917.
Holtet stasjon (rød trebygning) oppført for A/S Ekebergbanen i 1920.

Arkitekt Erik Glosimodt. Nybarokk. Nå er det hvilerom for trikkeførere.

Dette foto er fra 1972 og er tatt av Ulf Berntsen.

Holtet har vært tilholdsted for Ekebergbanens verksteder fra starten i 1917. Her ble trikker vedlikeholdt, reparert og ombygget. Det var også garasje og verksted for busser fra 1924.

Trikkestallen med gammel trikk som arbeidstrikk til venstre og nyere typer fra 1950 tall.

Trikkehall fra 1917 lå nærmere krysset Kongsveien (planovergang). Den avbildede er trikkehall nummer 2 bygget i 1941. Begge hallene står fortsatt og er vernet.