Hellestuen

Punkt 153: Hellestuen, var en tidligere husmannsstue under Nordseter gård.

Hellestuen ved Sørli lå inntil Ekebergveien litt lenger mot Holtet og tett inntil Ekebergveien. Det ser ut til at dette har vært i området hvor 157/2 hadde grense til Bernhus utmark. Men det har tilhørt Sørli.

Edvin Groth bodde her i 1845 og i 1852 finner vi fortsatt Groth på Hellestuen med en årsinntekt på 80 spesidaler. I folketelling fra 1865 finner vi enkemann Kristian Olsen som var tømmermann, 78 år og født i Eidsberg. Sammen med ham finner vi Maren Kristoffersdatter, 51 år født i Askim. Hun var ugift. Hennes datter Johanne L. Johannesdatter på 10 år og hennes sønn Hans K. Larsen på 20 år bodde her også.

Når Sørli ble solgt 7.08. 1874 var det en klausul i skjøtet om at Kristian Olsen skulle få Hellestuen til fri benyttelse så lenge han levde. Vi finner i 1875 Petter Hansen født i 1834. Han var innsitter og jordarbeider. Han var gift med Karen Henrikke Olsdatter født i 1833. De hadde 2 sønner og 3 døtre. Det var: Karl Paulus f. 1869, Bernt Oluf f. 1871, Anne Marie f. 1862, Hanna Olevie f. 1867 og Inga Natalie f. 1872, alle med etternavn Pettersen. De hadde også en losjerende boende på Hellestuen. Det var Kristian Olsen som før nevnt. Han var født i 1787 (nå 86 år). Stedet Hellestuen var nå eid av P. Diesen.
Denne husmannstua ble antakelig revet på slutten av 1800 tallet. Vi vet ikke om noe bilde som viser bygningen.