Dalheim

Dalheim er huset til høyre.

Punkt 13: Dalheim er en av de første eiendommene som ble utskilt fra Bekkelaget (Store Bekkelaget) i 1848. Eldste del av bygningen er bygget samme år. Det var en 1 1/2 etasjes bygning i panelt tømmer. Den ble utvidet i 1970 årene i panelt utmurt bindingsverk. 

Dalheim i vår tid.

Hageanlegget ble påbegynt av første eier og vidreført av neste eier J. Anton Larsen fra 1887 til 1927.
Det er portnerbolig, badehus mm. Hageanlegg med naturstensmur mot sjøen.

Overskrift 4

Dalheim ligger ved Ormsundet.
Navnet Dalheim ble også brukt om en liten eiendom ved Kneppe/Lille Bekkelaget disse har ikke noe med hverandre å gjøre.