Hjortehøyden

Hjortene  innhegnet.

Punkt 127:
Hjortehøyden var et inngjerdet område hvor det var plassert et antall Sikahjort i 1950 og 1960 årene.

I dag er gjerdet og alt fjernet kun en høyde.

Historien begynte i 1951 da den danske byen Vordingborg tilbød Oslo Kommune et par Zikahjorter.

Det tok litt tid før importtilatelse ble gitt grunnet munn og klovsyke i Danmark.

Sommeren 1954 var dyrene på plass på Ekebergsletta.

Utslagsbanen for golf.

Edvin Thorson måtte etter hvert overta mating og tilsyn med Zikahjortene da Oslo Kommune forsømte seg.

Han ønsket i 1968 å flytte Zikahjortene til en innhegning i nærheten av stall og ridehuset.

I dag er det ingen synlige rester bortsett fra en høyde med noen trær og stener på denne del av Ekebergsletta.

På sydsiden av dette området var det i 2002 en utslagsbane for golfspillere. Området der ble i sin tid mye brukt av bueskyttere.