England / Eng land

Det røde feltet er Munkehagen søndre og nordre, samt Munkebråten. 

Punkt 113: England eller Eng Land. Navnet kommer av ordet Eng. Det har feilaktig vært hevdet at den lå under under Ekeberg gård som en husmannsplass.
Eiendommen kommer fra Nordre Munkehagen også kalt Munkebråten Nordre. Munkehagen var hele skråningen fra Oslo Hospital. Den søndre delen ved dagens Ekebergrestaurant ble kalt Søndre Munkehagen.
Eiendommen Svingen, Høyenholm og Nordre Munkehagen var deler av Munkehagen. Senere ble eiendommen Lille Ekeberg og England skilt ut fra Munkehagen Nordre (Munkebråten). England var kun en villatomt på et og et halvt mål. 
Skille mellom Ekeberg gård og Munkebråten går midt mellom Røhrts vei og Brannfjellveien når vi er i området ved England.

Overskrift 4

Ekeberg gård leide ut et jordstykke med en husmannsplass kalt England. Det har ligget inntil det samme området. England under Ekeberg gård gårdsnummer 151 var en relativt stor husmannsplass fra slutten på 1700 tallet til 1880 tall. 

Kart som viser hvor England under Munkehagen og England (kalt Frankrig) under Ekeberg gård har ligget.

.