Ekeberg hovedgård

Ekeberg Hovedgård med slekninger samlet

Punkt 107:
Ekeberg hovedgård Gnr. 151. Gammel gård som fra 1778 ble kjøpt av Søren Sørensen Røhrt som senere gjorde den til stamhus i 1781. Overtatt av Oslo Kommune i to omganger, siste rest i 1933.

Gammelt foto av hovedbygningen. Den står godt bevart i dag etter omfattende restaurering bekostet av eier Oslo Kommune.

BLF har skrevet 2 bøker om gården, slekten og området.

Sverre Søren Røhrt var den siste stamhusbesitter.

Et Stamhus er en institusjon og etter Oslo Kommune overtok eiendommen i 1933 var Stamhuset kun en bankkonto med et sperret beløp. Det ble oppløst i 2006.