Kilden eller Mellombråten

Annonsering i mange aviser.

Punkt 106: Mellombråten også kalt Kilden fra ca. 1890. Det lå i Jomfrubråtveien 31 og ble utskilt fra 152/1 arealet var 5,5 mål. Eier var Olaus Johnsen. Solgt til fabrikant Oscar Lind. Kilden hadde da inngang fra den nylagte Kongsveien. Det har vært et livlig serveringssted her. Mange folk i byen gikk turer opp hit på den nye Kongsveien.
Vi finner en obligasjon fra O. Lind til Nora Bryggerier. Det var vanlig at skjenkesteder ble knyttet til en bestemt leverandør.

Tårnhuset Kilden

Etter at Ekebergbanen ble anlagt opphørte serveringen. Adgangen fra Kongsveien var da stengt.

Senere eier var arkitekt Julius Fosseid. I 1913 overtok Maren Louise Fosseid. Senere solgte Julius Fosseids dødsbo i 1934 til Oscar Fredrik Lund. Så overtok sønnen Even Lund. Huset er et av de få bevarte tårnhus i vår bydel og er i god stand.

Fasade mot vest.

.