Elverhøy

Huset sett fra haven i nord.

Punkt 105: Elverhøy ble delt fra Jomfrubråten 1878 og var på 10 mål. Eiendommen var inntegnet på kart første gang i 1867. Det var antakelig først en sommerbolig. Eier i 1878 var arkitekt Olaf B. T. Johnsen. Den solgt til restaurantør Ole Halvorsen som hadde grisehold og salteri på Elverhøy. En del av vognhuset var da ombygd til bolig. 

Vi finner i 1905 restaurantør Ole Halvorsen som drev Cafe Gimle i Kristiania og bodde på Elverhøy.
Eier i 1920 var Anton Andersen (eier av Jomfrubråten gård). Fra 1926 finner vi Ole G. Kirkevold som eier. I 1934 bygget Ole G. Kirkevoll revefarm på eiendommen. 

Ole G. Kirkevoll hadde 3 kuer og drev med frukthave. Han og kona hadde i tillegg forpaktet 3 mål jord på Svenskesletten som de håndspadde for å dyrke poteter og bønner. 

Huset nedi haven liknet et skur, men er blitt en ny bolig.

Kirkevoll hadde en stor samling verdifulle mynter. Han hadde gjemt disse på de utroligste steder i huset. Mange av disse ble på mystisk vis borte da arvingene lette etter Kirkevolls plutselige død.
De fleste husene på Elverhøy ble revet i 1995 og eiendommen delt i 2 like store deler.


Et av husene (hovedhuset) ble restaurert for en del år siden av Hans Petter Lundteppen og Birgitte Pleidrup som bodde der da.

De nye blokkene skulle ikke vært bygd så tett på det gamle erverdige husert.

.