Bekkelaget jernbanestasjon

Bekkelaget togstasjon.

Punkt 1: Bekkelaget jernbanestasjon, den ble anlagt på store deler av eiendommen Kneppe/Lille Bekkelaget. Stasjonen lå omtrent ved dagens bomstasjon. Det ble bygget en ny stasjon der toget kommer ut av tunnelen i 1953. I dag er det ikke noen togstasjon på Bekkelaget, kun Nordstrand og Ljan.

Postkort hvor navnet er feilskrevet Bakkelaget.

Navnet Bekkelaget kommer fra stedet nede ved sjøen. I nyere tid har navnet Bekkelaget fått betydingen for også den øvere delen som er Bekkelagshøgda. For å skille disse brukes nå navnet Nedre Bekkelaget på det opprinnelige Bekkelaget.

Etter Bekkelagsraset i 1953 ble toget lagt i tunnel og ny stasjon kom rett etter tunnelen. Sees øverst til høyre.

.