TUR og kulTUR kart

Kartet deles ut gratis på BLF møter, men da i den nyeste utgaven.

Over hundre punkter er satt på kartet med utfyllende tekst på baksiden av kartet. I forhold til tidligere kart over Bydel Ekeberg - Bekkelaget, som ble utgitt i år 2000, er mange nye punkter med, samt en del korrigeringer og tillegg på tidligere oppføringer.

Kartet er utarbeidet i samarbeid med Plan og Bygningsetaten i Oslo Kommune.

Omslaget er laget av Dag Jørgensen og teksten forøvrig av Dag Jarnøy.

Til nytt 2005

 

Til side 1