Grensesten nr. 9

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

 

 

Nærbilde av grensesten

 

 

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Følg gjerdet sydover,
der stien passerer gjerdet (ved det gule murhuset i Karlsborgveien).

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878