Grensesten nr. 8

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

 

Nærbilde av grensesten

 

 

Oversiktsbilde av plassering

 

 

Beskrivelse av plassering: Litt vanskelig adkomst grunnet en fjellkløft. Lettest adkomst er å gå nordover fra sten nr. 7.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878