Grensesten nr. 7

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

 

 

 

Oversiktsbilde av plassering

 

 

Beskrivelse av plassering: Gå nordover stien fra Kafe Utsikten til der metallgjerdet begynner. Gå via busker og mot sjøen, men hold til venstre (sydover). Her er det relativt skrått hellende fjell med mye mose. Det er god oversikt og mulig å gå når man først er kommet frem.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878