Grensesten nr. 4

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

 

 

Nærbilde av grensesten

 

 

Oversiktsbilde av området

Beskrivelse av plassering: Midt i den lille bekken, som om sommeren er nesten tørrlagt. Den deler seg i 2 og så går sammen igjen akkurat her.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart fra 1878