Grensesten nr. 3

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

 

Nærbilde av grensesten, desverre er den brukket (en bit er senere lagt oppå)

 

 

Området ved sten nr. 3

Beskrivelse av plassering: Rett på oppsiden av sten nr. 2, man passerer den nesten på nedtur til sten nr. 2 og den ligger ovenfor i rett linje fra sjøen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878